Vision & værdier

Vision & værdier 

Re-mind er er sat i verden for at styrke organisationer, virksomheder og NGO´ers arbejde med at skabe nye og varige velfærdsløsninger til samfundets bedste.

Vi arbejder udelukkende med organisationer, som har et bæredygtigt eller socialt sigte i deres arbejde. Det er Re-Minds sigtelinjer. Det er vores mission.

Hvis det skal lykkes at skabe nye veje for velfærden og løsninger på samfundets udfordringer, så kræver det, at det offentlige,
civilsamfundet, fonde, virksomheder og NGO´er arbejder sammen om fælles værdiskabelse, der tager udgangspunkt i økonomiske, sociale og bæredygtige bundlinjer.

Vi hjælper organisationer og virksomheder med at identificere, hvorfor de er sat i verden, og hvordan deres indsats opnår størst mulig opmærksomhed, legitimitet og ikke mindst positioneres stærkest muligt i forhold til medier, samarbejdspartnere, interessenter, samt i den brede offentlighed.

Vores vision

Forestil dig at:

  • Vi målte vores BNP ud fra en social bundlinje…
  • Virksomhedens sociale ansvar altid var en helt naturlig og integreret del af deres forretning…
  • Vi altid kunne måle værdien og effekten af vores velfærdsindsatser til gavn for det enkelte menneske…
  • Vores forvaltningssiloer var nedbrudte, og vi i stedet havde en håndholdt og helhedsorienteret indsats til gavn for den enkelte borger…
  • Vi målte vores samfund på dets sammenhængskraft og på det sociale kit, der binder land og by sammen på kryds og tværs…
  • Det blev målt på, i hvor høj grad, det lykkes os at bryde den sociale arv – og et samfund, der skaber social inklusion, frem for social eksklusion og stigmatisering…

Vores værdier

  • Vi styrer altid efter et værdimæssigt, socialt kompas
  • Vores arbejde hviler på faglighed, saglighed og kompetencer
  • Vores indsats bliver altid testet, målt og dokumenteret
  • Vi gør det ordentligt – og vi er grundige

 

Hvis du er blevet nysgerrig så ring på 2762 9098 eller kom forbi til en kop kaffe.

Her bor vi
Re-Mind
Alhambravej 18
1826 Frederiksberg C
CVR nr. 37450308

Re-Mind er specialiseret i at styrke organisationers sociale, bæredygtige og økonomiske bundlinje