Politisk interessevaretagelse

 

Styrker jeres politiske interessevaretagelse

Det politiske landskab er en kompleks størrelse med en lang række sammenfaldende og modsatrettede interesser, agendaer,
skrevne og uskrevne regler.

Vi hjælper med at skære ind til det væsentligste. Med at finde kernen i det bærende budskab for den politiske mærkesag og til at
se mulighedsrummet i politiske sager.

Omdrejningspunktet for vores politiske interessevaretagelse er at løfte NGO’er og interesseorganisationers kommunikation.
At styrke deres indsatser og agendaer, så de står stærkere i offentligheden.

 

Det er væsentligt at identificere jeres virksomhed, sociale forening, fond eller organisation og stille de centrale spørgsmål;

1) Hvor skaber I samfundsværdi?

 • Hos borgeren
 • I virksomheden
 • For lokalområdet
 • For kommunen

2) På hvilken måde imødekommer jeres løsninger, tiltag eller svar, de udfordringer, som regionen, kommunen eller staten,
står over for?

 

Hvad skaber det af værdi for din organisation? 

Vi hjælper jer med at skærpe jeres organisations budskaber. Vi kan styrke jeres politiske sag og indsatsområde over for de rette
politikere, kommuner, embedsmænd, og vi sørger for at det sker gennem de rette kommunikationskanaler.

 

Ydelser

 • Politisk interessevaretagelse for NGO´er og organisationer
 • Politisk analyse, planlægning og eksekvering af PA-indsatser
 • Styrkelse af organisationers politiske framing
 • Udarbejdelse af politiske kommunikationspakker til Folketingsvalg, regions- og kommunalvalg
 • Holdningsbearbejdende kampagner
 • Styrkelse af partiers kernefortælling og hovedbudskaber
 • Udvikling af strategiske fortællinger i organisationer
 • Opbygning af organisationers legitimitet, omdømme og troværdighed
 • Tema-mapping
 • Politikudvikling
 • Udarbejdelse af strategiske årshjul og medieplaner

 

Hvis du er blevet nysgerrig så ring på 2762 9098 eller kom forbi til en kop kaffe.

Her bor vi
Re-Mind
Alhambravej 18
1826 Frederiksberg C
CVR nr. 37450308


Re-Mind er specialiseret i at styrke organisationers sociale, bæredygtige og økonomiske bundlinje