Kernefortælling

 

Vi styrker jeres kernefortælling

Vi hjælper med at identificere, analysere og formulere jeres raison d’être og finde frem til det unikke i jeres fortælling og
organisationens samlede kultur – internt og eksternt.

Vi hjælper med at finde ind til kernen i jeres samlede fortælling – der afspejler hele organisationen.
Den samlede kernefortælling og de centrale budskaber sætter rammen for hele organisationens kommunikation.

Vi er specialiseret i at få de vigtigste budskaber skærpet og kommunikeret, så det skaber størst mulig effekt og værdi for
organisationen.

Vi udfordrer den interne og eksterne opfattelse af organisationen. Den implicitte fortælling, der findes i organisationen,
men som omverdenen ikke har kendskab til. Vi styrker jeres fortælling og de strategiske budskaber til omverdenen i de rette
sammenhænge, og gennem de rette kommunikationskanaler.

 

Hvad skaber det af værdi for din organisation?

Ved at styrke jeres kernefortælling og strategisk at vælge de rigtige kommunikationskanaler, øges kendskabet til jeres organisation, jeres indsatser og de gode resultater. I får en stærk identitet internt, såvel som for potentielle kunder, interessenter,
samt i medierne.

Jeres identitet styrkes overfor potentielle kunder, interessenter og i medierne. Samtidig styrkes jeres interne identitet i
organisationen.


Ydelser
 

  • Analyse af den enkelte virksomhed, organisationens identitet og DNA
  • Kommunikation, som udbreder og styrker jeres identitet i offentligheden
  • Politisk framing
  • Storytelling
  • Formidling og kommunikation af den gode historie med henblik på at styrke kerneforretningen
  • Løfte konkrete dagsordener, finde og opdyrke partnerskaber og interessefæller for jeres organisation

 

Hvis du er blevet nysgerrig så ring på 2762 9098 eller kom forbi til en kop kaffe.

Her bor vi
Re-Mind
Alhambravej 18
1826 Frederiksberg C
CVR nr. 37450308

 

Re-Mind er specialiseret i at styrke organisationers sociale, bæredygtige og økonomiske bundlinje