For blot få år siden var demens en af de mest tabubelagte folkesygdomme herhjemme, en tys-tys-sygdom man ikke talte om og værre endnu: Ikke blev prioriteret politisk og som stod i skyggen af kræft og andre livstilssygdomme. Sådan er det ikke i dag. I dag har landet en national handlingsplan for demente og godt en tredjedel af landets kommuner er aktive demensvenlige kommuner, som hver dag arbejder med at skabe bedre vilkår og omsorg for personer med demens og deres pårørende. 

Samarbejdet mellem Re-Mind og Demensalliancen resulterede bland andet i folderen, Aldrig Alene Med Demens (privat foto)

Målrettet Public Affairs og kommunikationsindsats
Demensalliancen har siden 2014 været faciliteret af Jon Kiellberg, som har været kommunikationsankermand. Demensalliancen blev i 2014 dannet af FOA, Dansk Sygeplejeråd, Ældre Sagen, Alzheimerforeningen, PenSam, Ergoterapeutforeningen og Next Step by Bindslev. Det er siden lykkedes at sætte demens højt på dagsordenen og gøre demens til en af de vigtigste sundhedspolitiske mærkesager herhjemme. I samarbejde med Demensalliancens aktører har Jon Kiellberg været med til at skabe langt større synlighed om demens. Sammen skabte vi gennemslagskraft både i medierne, i regeringen og blandt folketingets partier.

De konkrete resultater tæller blandt andet:

  • For første gang i mange år: Satspuljemidler i 2014: 112 mio. kr.
  • Satspuljemidler i 2015: 470 mio. kr.
  • Demens blev indskrevet i regeringsgrundlaget 2015
  • Konkrete resultater og løsninger i kommunerne

Indsatsen i samarbejde med Demensalliancen ledte bl.a. til mere politisk opmærksomhed (privat foto) 

I 2015-2017 stod Re-Mind for koordinering af kommunikation og presse for Demensrummet – 29 foregangskommuner for at skabe et mere demensvenligt samfund.

Det er gjort gennem en målrettet, strategisk og effektiv politisk interessevaretagelse, med en række stærke samarbejdspartnere og med en strategisk Public Affairs og presseindsats, som har være med til at sætte demens langt højere op på den politiske dagsorden.

Jeppe Albers, partner i Next Step by Bindslev udtaler: 

“Jeg har haft stor fornøjelse af at arbejde sammen med Jon Kiellberg siden 2014, hvor han i samarbejde med Next Step by Bindslev har rådgivet og været koordinerende presse- og kommunikationskonsulent for Demensalliancen samt kommunerne i Demensrummet. I samarbejde med Demensalliancens aktører har Jon Kiellberg været med til at skabe langt større synlighed, gennemslagskraft og mediemæssigt fokus om demens. Det er gjort gennem en målrettet, strategisk og effektiv politisk interessevaretagelse og en presseindsats, der har være med til at sætte demens langt højere op på den politiske dagsorden.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den øgede interesse på verdensplan blev også brugt til bl.a. at skabe opmærksomhed omkring demens-filmen, Still Alice, der havde premiere i 2014.

 

Læs mere om Demensalliancen